Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να αναζητήσω ψυχολόγο; 

Όλοι μας δοκιμάζουμε ποικίλα συναισθήματα ευχάριστα και δυσάρεστα στην καθημερινή ζωή. Αν αισθανθείς ότι τα δυσάρεστα, όπως φόβος, άγχος, λύπη, αποθάρρυνση, θυμός, ενοχή, ντροπή, επιμένουν για αρκετό χρονικό διάστημα και εμποδίζουν τη λειτουργικότητά σου στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή, τότε είναι καλό να αναζητήσεις ψυχοθεραπευτική υποστήριξη. Η οικογένεια, οι φίλοι, οι συγγενείς είναι σημαντικές πηγές βοήθειας, μερικές φορές όμως δεν επαρκούν και πρέπει να συνδυαστούν με την επαγγελματική βοήθεια του ειδικού.

Τι είναι η γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία;

Όπως θα πρόσεξες αποτελείται από δύο λέξεις "γνωσιακή", "συμπεριφοριστική" που αντιστοιχούν στα δύο σημαντικά συστατικά της θεραπείας, τα οποία λειτουργούν συνδυαστικά με τις αντίστοιχες τεχνικές τους για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων. Ο όρος 'γνωσιακή' αναφέρεται στις σκέψεις, πεποιθήσεις, αντιλήψεις κ.τ.λ. Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται τα γεγονότα είναι αντικείμενο διερεύνησης. Μπορεί ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεις τα γεγονότα αυτά να σε χει οδηγήσει να σχηματίσεις μία αρνητική εντύπωση για τι συμβαίνει στην ζωή σου, ακόμη και αν τα αντικειμενικά γεγονότα δε συμφωνούν με τη δυσάρεστη εικόνα που εσύ τους αποδίδεις. Ο όρος 'συμπεριφοριστική' αναφέρεται στην σύνδεση μεταξύ των διαφόρων μορφών συμπεριφοράς και των συνθηκών μέσα στις οποίες εμφανίζονται. Βασική αρχή της συμπεριφοριστικής θεραπείας είναι ότι η κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη, και επομένως μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μία νέα διαδικασία μάθησης.

Σε τι διαφέρει η γνωσιακή - συμπεριφοριστική από τις άλλες ψυχοθεραπείες;

Η γνωσιακή - συμπεριφοριστική επικεντρώνεται στο παρόν, στα τωρινά σου προβλήματα. Αν τα τωρινά σου προβλήματα σχετίζονται με συναισθηματικές δυσκολίες του παρελθόντος, τότε γίνεται αναφορά στο παρελθόν για να βρεθούν οι συσχετίσεις και να αποκτήσει νόημα η προβληματική συμπεριφορά. Είναι δομημένη και σταθερά προσανατολισμένη στους στόχους. Έχει βραχεία διάρκεια καθώς επιδιώκει την όσο το δυνατόν συντομότερη αλλαγή της προβληματικής συμπεριφοράς. Ο ψυχοθεραπευτής έχει ενεργητικό ρόλο στην θεραπευτική διαδικασία. Η συνεργασία μεταξύ ψυχοθεραπευτή και θεραπευόμενου είναι σημαντική. Από κοινού θα θέσετε τους επιθυμητούς στόχους, θα αποφασίσετε για τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν, θα καταστρώσετε το θεραπευτικό σχέδιο που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις δυσκολίες σας και θα συμφωνήσετε για τον τρόπο αξιολόγησης της πορείας της θεραπείας σας.

Τι αίσθηση δημιουργείται στο σώμα, ανάλογαμε κάποια συναισθηματική εμπειρία; ( θυμός, επιθετικότητα, ανακούφιση, κ.α.)

Ανάλογα με τη συναισθηματική εμπειρία δημιουργείται στο σώμα κάποια αντίστοιχη αίσθηση ή αλλιώς το εκδηλωμένο συναίσθημα είναι η σωματική συνέπεια της σκέψης. Ίσως για να γίνει πιο κατανοητό μπορούμε να αναφέρουμε ένα παράδειγμα από την εμπειρία της καθημερινής ζωής. Ας υποθέσουμε ότι έχεις μια σημαντική παρουσίαση της δουλειάς σου σε συναδέλφους και αυτοί δεν εμφανίζονται. Έχουν περάσει 2 ώρες χωρίς να έχεις ειδοποιηθεί για τον λόγο της αργοπορίας τους και δε μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους. Ανάλογα με τις σκέψεις που θα κάνεις για να επεξεργαστείς αυτό το γεγονός, θα βιώσεις αντίστοιχα συναισθήματα και θα πράξεις με ανάλογο τρόπο. Αν σκέφτηκες ότι δε σε υπολογίζουν, θα θυμώσεις (συναίσθημα) και όταν τους συναντήσεις, θα τους μιλήσεις με επιθετικότητα (συμπεριφορά). Αν πάλι σκέφτηκες ότι καλύτερα που δεν έγινε η συνάντηση γιατί δεν είχες προετοιμαστεί πολύ καλά, τότε θα αισθανθείς ανακούφιση (συναίσθημα) και θα δουλέψεις ήρεμα για να παρουσιάσεις την εργασία σου την επόμενη φορά (συμπεριφορά).

Τι θα ανακαλύψω για τον εαυτό μου στη διάρκεια της ψυχοθεραπείας;

Η ενεργητική συμμετοχή σου και η ανάληψη της ευθύνης για τη βελτίωση του εαυτού σου θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσεις να αλλάξεις τα δυσάρεστα συναισθήματα, που επηρεάζουν τη σκέψη και τη δράση σου. Η αλλαγή επέρχεται, αφενός όταν μάθεις να αποδέχεσαι και να ανέχεσαι την άσχημη διάθεσή σου, ως ότου σταματήσει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον σου και αφετέρου όταν θα καταλάβεις πως η δική σου ενεργητική συμπεριφορά μπορεί να σπάσει τον φαύλο κύκλο σκέψεων, συναισθημάτων και προβληματικών συμπεριφορών.

Ποιος αποφασίζει για το θεραπευτικό πρόγραμμα;

Στα πλαίσια της συνεργατικής σχέσεις με το ψυχοθεραπευτή σου αποφασίσετε τη συχνότητα των επισκέψεων (συνεδριών), τους όρους της συνεργασίας σας (θεραπευτικό συμβόλαιο) και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθούν οι στόχοι που θα έχεις συμφωνήσει με τον ψυχοθεραπευτή σου. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις υποχρεώσεις και την προσωπικότητά σου. Είναι πιθανόν, σε αυτό το στάδιο της συνεργασίας σας, ο ψυχοθεραπευτής σου να σου προτείνει (ο ίδιος ή ο ψυχίατρος που θα σε παραπέμψει) κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Ποιες αιτίες ευθύνονται, για την έλλειψη βελτίωσης της κατάστασης μου;

Αν περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς κάποιες αλλαγές στις σκέψεις και τη διάθεση σου, πρέπει μαζί με τον ψυχοθεραπευτή να επιλέξετε διαφορετικές τεχνικές που ταιριάζουν περισσότερο στην προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζεις ως άτομο. Επίσης στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης, όπως άλλωστε και σε κάθε ανθρώπινη σχέση, μπορεί να προκύψουν αντιπαραθέσεις, διαφωνίες, ίσως αισθανθείς δυσάρεστα συναισθήματα για το θεραπευτή σου. Θα ήταν καλό να δώσεις ανατροφοδότηση αυτών των συναισθημάτων στον θεραπευτή σου. Αν παρόλα αυτά συνεχίσεις να μην εμφανίζεις πρόοδο και με δεδομένο ότι η γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την πλειονότητα των διαταραχών, τότε ίσως πρέπει να απευθυνθείς σε άλλο ψυχοθεραπευτή.

Πόσο διαρκεί και σε τι αναφέρεται κάθε ψυχοθεραπευτική συνεδρία;

Κάθε συνεδρία γνωσιακής - συμπεριφοριστικής θεραπείας διαρκεί 45 λεπτά. Σε αντίθεση με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας που δεν είναι δομημένες και ο θεραπευόμενος φέρνει κάθε φορά μαζί του στη συνεδρία, εμπειρίες που έκανε από την τελευταία συνάντηση, η συνεδρία με έναν ψυχοθεραπευτή γνωσιακής - συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης είναι δομημένη. Εσείς και ο ψυχοθεραπευτής σας, θέτετε μια ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη συνήθως. περιλαμβάνει μια επισκόπηση της εμπειρίας σας στην προηγούμενη συνεδρία, πως πήγε η εργασία σας που εκτελέσατε στο μεσοδιάστημα των συνεδριών, συζήτηση πάνω σε ένα ή δύο τρέχοντα προβλήματα που πιθανώς δυσχεραίνουν τη συναισθηματική σου διάθεση (όπου γίνεται εμβάθυνση και εφαρμογή όσων θεωρητικών ζητημάτων έχουν συζητηθεί), και προς το τέλος της συνεδρίας γίνονται σχολιασμοί πάνω στην εμπειρία της εκάστοτε συνάντησης και καθορίζεται νέα δουλειά για το σπίτι με τις ανάλογες οδηγίες και επεξηγήσεις.

Δεν αρκούν οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες; 

Βασικός στόχος των θεραπευτικών συναντήσεων είναι, όσα μαθαίνεις στο γραφείο του ψυχοθεραπευτή, να τα εφαρμόζεις στη δική σου καθημερινή λειτουργία και πρακτική. Η υποχρέωση της εργασίας για το σπίτι σε κινητοποιεί στην ανάληψη της προσωπικής σου ευθύνης για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας. Ο ρόλος σου είναι να γίνεις ο "παρατηρητής" του εαυτού σου, να μάθεις να παρακολουθείς και να καταγράφεις τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις ενέργειες, τις αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας. Μ' αυτόν τον τρόπο θα ελέγχεις την πορεία των στόχων σου, θα επιχειρείς διορθωτικές παρεμβάσεις και θα αισθάνεσαι ικανοποίηση από τη σημειούμενη πρόοδο. Η εργασία για το σπίτι προσαρμόζεται στην προσωπικότητα, στις ανάγκες και στις υποχρεωτικές χρονικές σου δεσμεύσεις. Εξάλλου, ανάλογα δεν πράττεις όταν επισκέπτεσαι κάποιον γιατρό ή φυσιοθεραπευτή: Δεν τον ρωτάς τι πρέπει να κάνεις ως το επόμενο ραντεβού;

V. Liafou - psycholgist in glyfada - psychotherapist
I. Dragoumi 45 - 47  Ano Glyfada - Greece
​                                                                                                  2012
  απο το web site:  www.psychologos-vasilikiliafou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου